מפעלי מזון, המייצרים כמויות תעשייתיות של מזונות שונים על פסי ייצור המוניים, מייצרים גם המון אשפה, לכלוך וזוהמה, וללא שימוש בחומרי ניקוי איכותיים וראויים, הרי שכל אלו יכולים לחדור אל חומרי הגלם..

כבר עברו וחלפו השנים שבהן אדם גידל את מזונו כמשק עצמאי. גם חקלאים ובעלי חוות, מלבד אי אלו ירקות ופירות, רוכשים את רוב מזונותיהם ואספקתם בשווקים, בחנויות, במרכולים או במכולות, כך שמזון תעשייתי הוא נפוץ ביותר ומהווה תעשייה גדולה, עשירה ורבת פנים ומשמעות, גם מבחינה כלכלית, אך בעיקר מבחינה בריאותית.

חומרי ניקוי למפעלים

מפעלי מזון, המייצרים כמויות תעשייתיות של מזונות שונים על פסי ייצור המוניים, מייצרים גם המון אשפה, לכלוך וזוהמה, וללא שימוש בחומרי ניקוי איכותיים וראויים, הרי שכל אלו יכולים לחדור אל חומרי הגלם, להתערבב עם המזון ועם פס הייצור ולגרום להתפרצות מגיפות, מחלות וזיהומים חריפים בקרב כלל הציבור, גם אלו שלא באים במגע ישיר עם המזון הנרכש.

אספקט נוסף שחשוב לשים אליו לב, כאשר מבקשים לרכוש חומרי ניקיון למפעלי מזון, הוא המרכיבים מהם מיוצר חומר הניקוי, כאשר ישנם מרכיבים שאמנם יכולים לנקות היטב משטחים ורצפות, אך הם עדיין מסוכנים, גם בהגיעם בכמויות מזעריות ומינימאליות, לבריאותנו ולחוסננו הפיזי וכל מגע שלהם עם האוכל עצמו, או עם חומרי הגלם הרצים על פס הייצור במשך שעות רבות במהלך יום עבודה, יכול להביא להתפרצויות לא נעימות כאלו שתוארו לעיל.

על מנת להבטיח שגרת עבודה בטוחה, נעימה, נקייה ואיכותית, ועל מנת להבטיח כי כל מאכל היוצא מהמפעל הוא מוגן מלכלוך, מזיהום או מחיידקים, המלצתנו היא להשתמש במוצרי הניקוי למפעלי מזון של חברת י.נתנאל שיווק בע"מ, מוצרים היגייניים, ידידותיים לסביבה, אקולוגיים וכאלו שרמת הסיכון בשימוש תכוף, קבוע וממושך בהם הינה אפסית ולא קיימת. רק באמצעות המוצרים הנ"ל יכולים אתם, בעלי המפעל, מנהל פס הייצור, אחראי התברואה, מבקרי משרד הבריאות ומעל לכל, הלקוח בקצה, זה שעתיד להשתמש במוצר היוצא ממפעל המזון, להיות רגועים, בטוחים ומוגנים בכל שלב בתהליך. אתם תכינו מזון מצוין, המוצרים שלנו כבר ידאגו לנקות אחריכם.