לקוחות יקרים נא תשומת ליבכם,

 

בנק ישראל פרסם תקן חדש למבנה השקים (תקן 501). שייכנס לתוקף ביום 1/7/2019.

 

השינויים העיקריים יחסית למבנה הנוכחי:

  1. הוחלפו המקומות של החתימה ושל התאריך בתחתית השק.
  2. בגב השיק תודפס טבלה שמיועדת לפרטים בעת הסבת השק.

 

התקן החדש אמור להיכנס לתוקף ב- 1 ליולי 2019.

 

מה עושים עם כל השיקים שיש כעת?

 

מותר יהיה להמשיך ולהשתמש בשיקים הקיימים, בתנאי שהשיק אינו סחיר (השק למוטב בלבד). אבל אם השיק סחיר (לא מודפסת ההגבלה "למוטב בלבד") חובה להשתמש בשיק בפורמט החדש.

 

מה עושים עסקים שמדפיסים שיקים על נייר לבן?  החברות העוסקות באספקת נייר כזה –  אמורות לספק פתרון.

 

כיצד מדפיסים את הטבלה בגב השיק?  (ראו צילומים למטה)

אם השיק מודפס מראש, בית הדפוס אמור להדפיס את הטבלה. אבל לדברי בנק ישראל, מותר גם "להדפיס" את הטבלה באמצעות חותמת ידנית.

 

ומה עושים עם שיקים דחויים (לתאריכים שלאחר ה- 1 ביולי) שנמצאים בקופה, ואינם לפי הפורמט החדש?

התשובה של בנק ישראל: יש להפקיד אותם כשיקים דחויים לפני ה- 1 ליולי. כמו כן, בנק ישראל הנחה את הבנקים לקחת עמלה מופחתת, 2 ₪ לשיק.

 

הדפסת השיקים:

יש לדאוג להדפיס את הטבלה בגב בשיק מראש באמצעות בית דפוס או באמצעות התוכנה שמדפיסה על נייר לבן עם דיו מגנטית, או באמצעות חותמת.

 

נבקש לקחת לתשומת לבכם בכדי למנוע עיכובים בתשלומים והפקדת השיקים כפי שנדרש ובהתאם לחוק החדש!

 

לשרותכם תמיד,

מחלקת גביה,

י.נתנאל ייצור שיווק בע"מ

שיק לא סחיר

תמונת שיק לא סחיר

שיק סחיר

תמונת שיק סחיר

הדפסה בגב השיק

הדפסה בגב השיק